Disclaimer & Copyright

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Proeflokaal de Boom te Alkmaar. Proeflokaal de Boom gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven.

Niettemin geeft Proeflokaal de Boom te Alkmaar geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links. De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Proeflokaal de Boom is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Proeflokaal de Boom is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data. U heeft van Proeflokaal de Boom het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en reproduceren, mits u Proeflokaal de Boom herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto's) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Proeflokaal de Boom worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@proeflokaaldeboom.nl